Bystrzyca Kłodzka - gratka dla miłośnika historii

Bystrzyca Kłodzka - gratka dla miłośnika historii

Każdy pasjonat historii Polski powinien choć raz w życiu odbyć wycieczkÄ™ do Bystrzycy KÅ‚odzkiej, znanego miasta poÅ‚ożonego w województwie dolnoÅ›lÄ…skim. Historia tego miasta jest bardzo interesujÄ…ca i ciekawa, nie tylko dla wytrawnych znawców historii. W wieku XI, teren dzisiejszej Bystrzycy KÅ‚odzkiej byÅ‚ osadÄ… czeskÄ…. W XIII wieku teren ten zostaÅ‚ przeksztaÅ‚cony w miejscowość dla niemieckich kolonistów. Pierwsze wzmianki o Bystrzycy KÅ‚odzkiej jako mieÅ›cie pojawiÅ‚y siÄ™ już w wieku XIV, dokÅ‚adnie w 1319 roku. Później miasto to byÅ‚o wiele razy niszczone – po raz pierwszy już w XV wieku, kiedy to zostaÅ‚o doszczÄ™tnie zniszczone przez husytów. Po odbudowaniu miasta, nastÄ…piÅ‚y nieco lepsze czasy dla jego rozwoju. W XVI wieku miasto otrzymaÅ‚o wodociÄ…gi, w wieku XVI natomiast doczekaÅ‚o siÄ™ znanego oÅ›rodka sukiennictwa. Kolejne trudne lata nastÄ…piÅ‚y wraz z wybuchem wojny trzydziestoletniej. Wtedy to miasto wciąż na nowo byÅ‚o niszczone, równane z ziemiÄ… i odbudowywane.

ObecnÄ… nazwÄ™ Bystrzyca KÅ‚odzka otrzymaÅ‚a dopiero w 1945 roku, kiedy to zostaÅ‚a na staÅ‚e przyÅ‚Ä…czona do Polski. Ludność, która wówczas zamieszkiwaÅ‚a miasto zostaÅ‚a przesiedlona do Niemiec, a dla miasta zaczęły siÄ™ spokojne lata. Tym, co wyróżnia BystrzycÄ™ KÅ‚odzkÄ… na tle innych miast jest jej tarasowa budowa oraz Å›redniowieczny ukÅ‚ad urbanistyczny. Owalny ksztaÅ‚t miasta, trapezowy rynek i koÅ›cióÅ‚, umiejscowiony w najwyższym punkcie miasta, przywodzÄ… na myÅ›l popularny w Å›redniowieczu sposób budowy miast. Dzisiaj po burzliwych latach miasta pozostaÅ‚ jedynie niezwykle wymowny symbol, którym jest srebrny lew w zÅ‚otej koronie, przyjmujÄ…cy walecznÄ… pozycjÄ™.

BystrzycÄ™ KÅ‚odzkÄ… odwiedza mnóstwo turystów. Niemal każdy z nich zatrzymuje siÄ™ na dÅ‚użej w koÅ›ciele gotyckim z XIII wieku, wiÄ™kszość z nich też odwiedza Muzeum Filumenistyczne, jedyne tego typu muzeum w caÅ‚ej Polsce. Na uwagÄ™ zasÅ‚ugujÄ… piÄ™kne, zabytkowe kamienice i wÄ…skie uliczki, które dodajÄ… miastu niesamowitego i niepowtarzalnego uroku. Warto zatrzymać siÄ™ też przy piÄ™knym ratuszu, pochodzÄ…cym z XIX wieku, a także przy kaplicy Å›w. Floriana z XVIII wieku. Trzeba zaznaczyć, że Å›w. Florian od 2008 roku jest uważany za patrona caÅ‚ego miasta.

WybierajÄ…c BystrzycÄ™ KÅ‚odzkÄ… jako miejsce wypoczynku, warto zarezerwować wczeÅ›niej miejsce noclegowe. Może to zrobić za pomocÄ… internetu. Wystarczy w wyszukiwarkÄ™ wpisać hasÅ‚o: "noclegi Bystrzyca KÅ‚odzka", a otrzymamy wiele wyników. Dobre oferty noclegowe przygotowaÅ‚y tutejsze hotele, hostele, pensjonaty, a nawet kwatery prywatne. Ceny noclegów w Bystrzycy KÅ‚odzkiej sÄ… bardzo zróżnicowane. Znajdziemy bardzo drogie miejsca, jak i te przygotowane dla turystów o mniejszych zasobach finansowych.

Podobne artykuły

Droga fotografii od powstania do XXI wieku
W obecnych czasach mamy do czynienia z wysoko rozwiniÄ™tÄ… technikÄ…. DziÄ™ki niej na Å›wiecie ludziom żyje siÄ™ po prostu lepiej. Szybki rozwój technologiczny nie tylko pomaga w pracy, ale i również swoje piÄ™tno pozostawiÅ‚ w rozrywce. I tak ...
Siedzisko dobre też do auta
Oprócz fotelików, we wnÄ™trzu samochodu umieÅ›cić możemy siedziska. SÄ… to wygodne elementy pozwalajÄ…ce na osiÄ…gniÄ™cie wiÄ™kszej wygody podczas jazdy, a to bywa niezwykle istotne - drogi w naszym kraju potrafiÄ… nieźle zaskoczyć, szczeg&oacu...
Doradztwo
Wybranie odpowiedniej oferty kredytu obrotowego nie jest łatwym zadaniem, gdyż zaciągnięcie kredytu powiązane jest z założeniem osobnego konta w danym banku, co w znacznej mierze wiąże przedsiębiorcę z daną instytucją na stałe pod wszystkimi względam...
Bezpieczna firma, pendrivy, tusze i tonery
Nasza firma zajmuje siÄ™ kompleksowym zabezpieczaniem maÅ‚ych i dużych firm i ich danych zawartych na twardych dyskach komputerów. Zajmujemy siÄ™ także ochronÄ… firm i sÅ‚użymy pomocÄ… w każdej nawet najbardziej trudnej sytuacji. Obecnie w zwiÄ…zku z...
Posiadanie kredytu
Posiadanie kredytu w czasach dzisiejszych nie jest dla nikogo z nas powodem do haÅ„by, czy czegokolwiek innego. Bardzo wiele osób dzisiaj praktycznie na tym ciÄ…gnie. Bardzo wielu zaciÄ…ga kredyty hipoteczne i innego rodzaju pożyczki, aby siÄ™ wyb...